Intrinsieke motivatie is drijvende kracht achter persoonlijk succes!

10-04-2024 | 1001 tips

In de wereld van motivatie en prestaties speelt intrinsieke motivatie een cruciale rol. Maar wat betekent het precies? En hoe verschilt het van extrinsieke motivatie? Laten we duiken in de wereld van intrinsieke motivatie, verkennen hoe het samenhangt met de zelfdeterminatietheorie en waarom het zo belangrijk is voor het bereiken van persoonlijk succes.

Wat is intrinsieke motivatie?

Intrinsieke motivatie verwijst naar de innerlijke drang om een activiteit te ondernemen vanwege de voldoening die voortkomt uit de activiteit zelf. Het gaat hierbij niet om externe beloningen of druk, maar om de natuurlijke nieuwsgierigheid, interesse en plezier die mensen ervaren bij het uitvoeren van een bepaalde taak of activiteit. Kortom, het gaat om het doen van iets omdat je het leuk vindt, omdat je er plezier uit haalt, en niet omdat je beloond wordt of gestraft.

Intrinsieke en extrinsieke motivatie

Het is belangrijk om het onderscheid te maken tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie, omdat ze verschillende impulsen vormen voor ons gedrag. Terwijl intrinsieke motivatie draait om interne beloningen, draait extrinsieke motivatie om externe beloningen zoals geld, lof, of sociale erkenning. Hoewel externe beloningen zeker hun plaats hebben in het motiveren van mensen, zijn ze niet altijd duurzaam op lange termijn. Intrinsieke motivatie daarentegen kan blijvende voldoening en vervulling bieden, wat leidt tot een dieper gevoel van tevredenheid en welzijn.

Zelfdeterminatietheorie

De zelfdeterminatietheorie biedt een raamwerk om intrinsieke motivatie te begrijpen en te bevorderen. Volgens deze theorie hebben mensen drie basisbehoeften: autonomie, competentie en verbondenheid. Wanneer deze behoeften worden vervuld, zijn mensen gemotiveerd om hun gedrag intrinsiek te reguleren en streven ze naar persoonlijke groei en welzijn.

 • Autonomie: De behoefte om keuzes te maken en de controle te hebben over ons eigen leven.
 • Competentie: De behoefte om effectief te zijn in onze activiteiten en onze vaardigheden te ontwikkelen.
 • Verbondenheid: De behoefte om relaties aan te gaan en verbondenheid te voelen met anderen.

Het bevorderen van intrinsieke motivatie houdt in dat deze drie behoeften worden ondersteund en aangemoedigd, waardoor individuen gemotiveerd worden om van binnenuit te groeien en te bloeien.

Extrinsieke motivatie

Hoewel intrinsieke motivatie een krachtig instrument is voor persoonlijke groei, is het belangrijk om ook de rol van extrinsieke motivatie te erkennen. Extrinsieke motivatie kan dienen als een aanvullende impuls om gedrag te stimuleren, vooral wanneer intrinsieke motivatie ontbreekt of tijdelijk is verminderd. Beloningen, erkenning en prikkels van buitenaf kunnen mensen helpen om bepaalde doelen te bereiken of taken te volbrengen.

Het is echter essentieel om een evenwicht te vinden tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie, waarbij intrinsieke motivatie als de belangrijkste drijvende kracht fungeert, terwijl extrinsieke motivatie wordt gebruikt als ondersteuning en aanmoediging wanneer nodig.

Het belang van intrinsieke motivatie voor persoonlijk succes

Intrinsieke motivatie speelt een centrale rol in het bereiken van persoonlijk succes op verschillende gebieden van het leven, waaronder werk, onderwijs, relaties en persoonlijke ontwikkeling. Wanneer mensen intrinsiek gemotiveerd zijn, zijn ze meer geneigd om:

 • Langdurige betrokkenheid te tonen bij taken en activiteiten.
 • Creatief en innovatief te zijn in hun benadering van problemen.
 • Een gevoel van voldoening en vervulling te ervaren in wat ze doen.
 • Veerkrachtig te zijn in het omgaan met tegenslagen en uitdagingen.
 • Dieper verbonden te zijn met hun doelen en waarden.

Door intrinsieke motivatie te cultiveren en te koesteren, kunnen individuen een leven leiden dat authentiek is en in lijn is met hun innerlijke drijfveren en passies.

Tips voor het stimuleren van intrinsieke motivatie

Het bevorderen van intrinsieke motivatie vereist aandacht en zorg, maar het is zeker haalbaar. Hier zijn enkele tips om intrinsieke motivatie te stimuleren:

 1. Bied autonomie: Geef mensen de ruimte om keuzes te maken en controle te hebben over hun eigen acties en beslissingen.
 2. Ondersteun competentie: Moedig groei en ontwikkeling aan door feedback, training en kansen voor vaardigheidsontwikkeling te bieden.
 3. Cultiveer verbondenheid: Creëer een ondersteunende en inclusieve omgeving waarin mensen zich gewaardeerd en verbonden voelen met anderen.
 4. Stimuleer intrinsieke beloningen: Benadruk de intrinsieke waarde en betekenis van taken en activiteiten, los van externe beloningen.
 5. Wees een rolmodel: Toon zelf intrinsieke motivatie en passie in wat je doet, en inspireer anderen om hetzelfde te doen.

Door deze principes toe te passen, kunnen individuen en organisaties een cultuur van intrinsieke motivatie bevorderen, wat leidt tot verbeterde prestaties, tevredenheid en welzijn voor iedereen die erbij betrokken is.

Conclusie

Intrinsieke motivatie vormt de kern van persoonlijk succes en welzijn, en het begrijpen en cultiveren ervan is van vitaal belang voor individuen, organisaties en de samenleving als geheel. Door te streven naar autonomie, competentie en verbondenheid, kunnen we de innerlijke drijfveren van mensen versterken en een wereld creëren waarin iedereen gedijt op basis van zijn of haar eigen intrinsieke motivatie.

Thuiswerkweb

De rijksoverheid moedigt thuiswerken en alle vormen van hybride werken aan. Er zijn veel voordelen voor remote-first werken waarbij bijvoorbeeld veel reistijd en reiskosten bespaard blijft.

Veel werknemers geven na de coronapandemie de voorkeur aan hybride werken. Dit platform geeft een inzicht in adviezen en praktische tips voor alle partijen om hybride werken optimaal in te kunnen zetten en te faciliteren.

Professionals aan het woord