Hybride werken

Wat is hybride werken en hoe faciliteer je dit?

Hybride werken is helemaal anders dan het traditionele werkmodel. Maar wat is hybride werk precies en hoe is het in de loop der tijd veranderd? Van negen tot vijf op het kantoor aanwezig moeten zijn is in veel gevallen geen vereiste meer.

Hybride werken heeft de manier waarop we over werk denken veranderd. Het is een flexibele, moderne manier van werken die al jaren rondwaart in de arbeidswereld. Maar ondanks de populariteit bij zoveel bedrijven wereldwijd, is hybride werk niet als een model toe te passen.

Integendeel, het komt in verschillende vormen voor verschillende bedrijven en hun werknemers. In dit artikel onderzoeken we wat een hybride werkmodel inhoudt en hoe je er soepel op kunt overstappen.

Hybride werken betekenis

De hybride werken betekenis is een flexibele aanpak die werken op kantoor combineert met thuiswerken. Hybride werken varieert in flexibiliteit en ondersteunt verschillende werkroosters. Het stelt werknemers in staat te kiezen hoe en waar ze werken, en biedt werknemers autonomie om hun werkweek in te richten op een manier die zowel voor henzelf als met het bedrijfsbeleid werkt.

Organisaties die gebruik maken van een hybride werkmodel kunnen hun werknemers een beter evenwicht tussen werk en privéleven bieden. Dit bevordert op zijn beurt de productiviteit en de betrokkenheid van de werknemers op het werk, waardoor bedrijven efficiënter kunnen werken.

We weten dat werknemers de waarde van hybride werken inzien. Uit een onderzoek blijkt dat bijna de helft van de werknemers waarschijnlijk een andere baan zou zoeken als hun werkgever geen hybride werkmodel aanbiedt. Hiermee krijgt hybride werken een extra betekenis.

Het is dus geen verrassing dat ongeveer twee derde van de bedrijven al heeft gekozen voor een of andere vorm van hybride werken. Bovendien laat meer dan de helft van die bedrijven hun werknemers kiezen wanneer en hoe vaak ze naar kantoor willen komen.

Maar wat is hybride werken voor je bedrijf

Wat is hybride werken? Het betekent dat je vaak niet weet waar precies je werknemers zijn. Maar op het moment dat je ze nodig hebt zijn ze allemaal beschikbaar, en voor het grootste deel bezig met hun werk. Dat kan ook de keerzijde zijn voor remote-werken.

Het is thuis veel makkelijker om er nog even vijf of tien minuten aan vast te knopen om het werk af te maken.

Op kantoor staat iedereen op om naar huis te gaan wanneer de klok op vijf uur staat. Overwerken wordt daar vaak gezien als een manier om een wit voetje bij de baas te halen. Thuis kan je werknemer zelfs nog even bij zijn vrouw gaan zitten, een gesprek voeren, en toch nog het werk voor die dag afmaken. Ook als dat zelfs een uur na de officiële werktijd is.

Wat is hybride werken voor de werknemer

Het vinden van evenwicht is gemakkelijker in een flexibele werkomgeving. Wanneer werknemers meer controle hebben over hun werkschema, kunnen ze tijd vrijmaken om te zorgen voor de zaken die in hun persoonlijke leven opduiken. Of het nu gaat om een boodschap doen, kinderen ophalen van de crèche of thuis zijn om een pakketje te ontvangen.

Hybride werken betekenis voor je klanten

Ook je klanten kunnen zich makkelijker aanpassen aan meer dan een plek om met je bedrijf in contact te treden. Wat is hybride werken dus? Een voordeel voor iedereen, en eigenlijk maar weinig nadelen.

Thuiswerkweb

De rijksoverheid moedigt thuiswerken en alle vormen van hybride werken aan. Er zijn veel voordelen voor remote-first werken waarbij bijvoorbeeld veel reistijd en reiskosten bespaard blijft.

Veel werknemers geven na de coronapandemie de voorkeur aan hybride werken. Dit platform geeft een inzicht in adviezen en praktische tips voor alle partijen om hybride werken optimaal in te kunnen zetten en te faciliteren.

Professionals aan het woord