Kan ik eisen om thuis te werken?

28-02-2023 | Recht, Werknemer

Natuurlijk kun je thuiswerk eisen

Maar het is heel goed mogelijk dat je werkgever dan niet alleen de eis naast zich neer zal leggen. Ook kan hij in een dergelijk geval naarstig op zoek gaan naar een werknemer om je te vervangen.

Je kunt beter een verzoek indienen om thuis te mogen werken

Een werknemer heeft afgesproken een relatie te onderhouden met de werkgever. Die relatie is bijna altijd min of meer vrijwillig, maar is wel gebonden aan bepaalde voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat de werkgever bepaald waar het werk verricht wordt.

De Coronacrisis heeft een heel andere kijk op die bepaling gegeven. Ineens was thuiswerken niet alleen gewenst, maar soms ook noodzakelijk. Dat is nu niet meer het geval.

Het is soms zelfs beter om thuis te werken

We zijn allemaal ook een beetje gewend geraakt aan thuiswerken. Dus als het mogelijk is moet ook de werkgever het geheel of gedeeltelijk thuiswerken toestaan. Daarvoor moet je wel aan een paar nieuwe voorwaarden voldoen.
Het moet gaan om een bedrijf met meer dan tien werknemers, waar je ten minste al een half jaar werkt.

Daarnaast moet je het verzoek om thuis te werken schriftelijk indienen. Niet alleen schriftelijk, maar ook nog eens twee maanden voordat je thuis wilt gaan werken.

Als er aanwijsbare problemen zijn met bijvoorbeeld het werkrooster, of als de veiligheid van je nieuwe werkplek in het geding is, kan de werkgever weigeren je verzoek aan te nemen.

Maar ook wanneer je op de productieafdeling van een fabriek of in een ziekenhuis werkt kan het vaak niet anders. Als je werk alleen op je werkplek verricht kan worden is ook dat een rechtmatige reden om het verzoek te weigeren.

Welke rechten heb ik?

Natuurlijk heb je rechten, ook op de werkplek. Je werkgever mag niet zonder opgaaf van de reden of de redenen je verzoek weigeren. Hij moet een schriftelijke reactie geven. Doet je werkgever dat niet, of niet schriftelijk, dan mag je na een maand aannemen dat je toestemming hebt. Een maand voor de gewenste ingangsdatum dus.

Als je bij een kleiner bedrijf werkt, kun je natuurlijk ook thuiswerken

Maar dan is het verzoek een beetje persoonlijker. Je kunt dan beter in overleg gaan met je werkgever en proberen samen tot een praktische oplossing te komen.

Maar, en misschien helaas, thuiswerken is nog niet verpakt in rechten en plichten, nog niet volledig in ieder geval. Het kan, maar niet altijd.

Eisen stellen aan je werkgever zal zeker niet het resultaat opleveren dat je wilt bereiken, dat kun je dus beter niet doen.

Het risico dat je de baan kwijt raakt, is gewoon te groot. Probeer altijd een goede relatie te onderhouden met je werkgever en met je collega’s.
Thuis werken is leuk, maar het moet wel kunnen. Na je eerste verzoek moet je een jaar wachten om een nieuw verzoek in te dienen. Doe dat alleen als de omstandigheden ook anders zijn, zodat je meer kans hebt dat het deze keer wel lukt.

Thuiswerkweb

De rijksoverheid moedigt thuiswerken en alle vormen van hybride werken aan. Er zijn veel voordelen voor remote-first werken waarbij bijvoorbeeld veel reistijd en reiskosten bespaard blijft.

Veel werknemers geven na de coronapandemie de voorkeur aan hybride werken. Dit platform geeft een inzicht in adviezen en praktische tips voor alle partijen om hybride werken optimaal in te kunnen zetten en te faciliteren.

Professionals aan het woord