Cyberbeveiliging op afstand: De uitdagingen voor het waarborgen van de veiligheid van gegevens

18-05-2023 | Werkgever

Met de opkomst van werken op afstand en de toename van digitale communicatie is cyberbeveiliging een steeds belangrijker onderwerp geworden. Het waarborgen van de veiligheid van gegevens en informatie is essentieel, vooral wanneer werknemers vanuit verschillende locaties toegang hebben tot bedrijfssystemen en gevoelige gegevens. In deze tekst bespreken we de uitdagingen van cyberbeveiliging op afstand en presenteren we enkele best practices om de veiligheid van gegevens en informatie te waarborgen.

Uitdagingen van cyberbeveiliging op afstand

Werken op afstand brengt specifieke uitdagingen met zich mee op het gebied van cyberbeveiliging. Enkele belangrijke uitdagingen zijn:

 1. Gebruik van onveilige netwerken: Bij werken op afstand maken werknemers vaak gebruik van openbare of onbeveiligde netwerken, zoals wifi-netwerken in cafés, luchthavens of hotels. Dit vergroot het risico van onderschepping en toegang tot gevoelige gegevens.
 2. Zwakke wachtwoorden en beveiligingspraktijken: Werknemers kunnen de neiging hebben om zwakke wachtwoorden te gebruiken of hun beveiligingspraktijken te verwaarlozen wanneer ze op afstand werken. Dit kan leiden tot gemakkelijke toegang voor hackers.
 3. Verlies of diefstal van apparaten: Werken op afstand betekent dat werknemers hun eigen apparaten gebruiken, zoals laptops, tablets en smartphones. Als deze apparaten verloren gaan of gestolen worden, kan gevoelige bedrijfsinformatie in verkeerde handen vallen.
 4. Sociale engineering: Cybercriminelen maken gebruik van sociale engineeringtechnieken om werknemers te manipuleren en toegang te krijgen tot vertrouwelijke informatie. Dit kan via phishing-e-mails, telefonische oplichting of andere vormen van oplichting gebeuren.

Best practices voor cyberbeveiliging op afstand

Om de veiligheid van gegevens en informatie te waarborgen bij werken op afstand, zijn er enkele best practices die gevolgd kunnen worden:

 1. Gebruik van een virtueel particulier netwerk (VPN): Een VPN versleutelt de internetverbinding van een werknemer en zorgt voor een beveiligde verbinding, zelfs op onveilige netwerken. Het verbergt ook het echte IP-adres van de gebruiker, waardoor het moeilijker wordt om gegevens te onderscheppen.
 2. Sterke wachtwoorden en multifactorauthenticatie (MFA): Werknemers moeten sterke, unieke wachtwoorden gebruiken voor al hun accounts. Het gebruik van MFA voegt een extra beveiligingslaag toe door een extra verificatiemethode te vereisen, zoals een sms-code of vingerafdruk, naast het wachtwoord.
 3. Reguliere software-updates: Werknemers moeten ervoor zorgen dat hun apparaten en software up-to-date zijn met de nieuwste beveiligingspatches. Dit helpt bij het dichten van bekende beveiligingslekken en vermindert het risico op aanvallen.
 4. Bewustwordingstraining: Organisaties moeten werknemers voorlichting geven over de risico’s van cyberdreigingen en hen trainen in best practices voor cyberbeveiliging. Dit kan het herkennen van phishing-e-mails, het vermijden van verdachte websites en het melden van verdachte activiteiten omvatten.
 5. Beveiligde gegevensopslag en -overdracht: Werknemers moeten ervoor zorgen dat gevoelige gegevens veilig worden opgeslagen en overgedragen. Dit kan worden bereikt door het gebruik van versleutelingstechnieken en het vermijden van het delen van gevoelige informatie via onbeveiligde kanalen.
 6. Beperkte toegang en gebruikersrechten: Organisaties moeten ervoor zorgen dat werknemers alleen toegang hebben tot de gegevens en systemen die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren. Het toepassen van het principe van de minste privileges vermindert het risico op ongeoorloofde toegang.
 7. Gegevensback-up: Het regelmatig maken van back-ups van belangrijke gegevens is essentieel om te voorkomen dat gegevens verloren gaan bij incidenten zoals diefstal of apparaatdefecten. Back-ups moeten worden opgeslagen op een beveiligde locatie, bij voorkeur offline of in de cloud.

Conclusie

Cyberbeveiliging op afstand is een belangrijk aspect geworden van het moderne werken. Het waarborgen van de veiligheid van gegevens en informatie is cruciaal om bedrijfsgegevens te beschermen tegen cyberdreigingen. Door het implementeren van best practices zoals het gebruik van VPN’s, sterke wachtwoorden, bewustwordingstraining en gegevensbeveiligingstechnieken, kunnen organisaties en werknemers samenwerken om een veilige werkomgeving te creëren, zelfs bij werken op afstand. Het is essentieel om voortdurend bewust te zijn van de risico’s en evoluerende bedreigingen en de nodige maatregelen te nemen om gegevens en informatie te beschermen.

Thuiswerkweb

De rijksoverheid moedigt thuiswerken en alle vormen van hybride werken aan. Er zijn veel voordelen voor remote-first werken waarbij bijvoorbeeld veel reistijd en reiskosten bespaard blijft.

Veel werknemers geven na de coronapandemie de voorkeur aan hybride werken. Dit platform geeft een inzicht in adviezen en praktische tips voor alle partijen om hybride werken optimaal in te kunnen zetten en te faciliteren.

Professionals aan het woord